Playlists
Sign up
1

Lyderystė

Ateities g. 20, 08303 Vilnius, Lithuania
Join
OverviewBadges

Lyderystė

Ateities g. 20, 08303 Vilnius, Lithuania
Join

Content

Registracijos nuoroda: https://forms.gle/F4QnFCDZ1Pts9FuD8 Registracijai prašome naudoti MRU studento el. paštą. Juo atsiųsime su mokymais susijusią informaciją - priminimą, vietos ir/ar Teams nuorodos informaciją ir kt. Artėjant mokymams, šį kursą matysite savo moodle aplinkoje, joje bus patalpinta dėstytojo medžiaga ir užduotys savarankiškam mokymuisi.

Jei artėjant mokymams nesulaukiate kurso informacijos, pasitikrinkite: ar registracija atlikta su studento el. paštu, ar nustatymuose pasirinkote, kad el. paštą galėtų matyti mokymų organizatoriai.
Šis nuotolinis kursas skirtas suformuoti savarankiškus lyderystės problematikos ir situacijų analizės įgūdžius.

Turinys
  1. Lyderystės apibrėžimas ir jo sudedamosios dalys.
  2. Lyderystės raida. Lyderystės, valdymo ir vadovavimo samprata.
  3. Pagrindinių lyderystės teorijų krypčių apžvalga.
  4. Šių dienų lyderio asmenybė ir lyderio savybių ugdymo priemonės.
  5. Komandinė lyderystė.
  6. Lyderystės ugdymo modeliai.

Mokymų apimtis:
Dalyko apimtis kreditais: 1 ECTS
Visas studento darbo krūvis: 27 val.
Kontaktinio darbo valandos ir studijavimo būdas: 8 ak. val.
Savarankiško darbo valandos: 19 val.

Dėstytojas: Doc. dr. Aistė Dromantaitė
Mokymų grafikas: 2023 m. lapkričio 6, 13, 20, 27 d. Kursai nuotoliu
Laikas: 14.30 val.-16.00 val.

Sėkmingai pabaigus šį kursą bei praėjus vertinimo procesą, bus išduotas mikrokredencialas skaitmeninio ženkliuko formatu.


Studijų dalyko rezultatai

Studentai gebės tinkamai įvertinti ir pasirinkti šiuolaikinius sprendimų priėmimo būdus ir procedūras, užtikrinančius optimalius sprendinius.
Studentai gebės identifikuoti problemines sritis, jas analizuoti, suformuluoti ir apibrėžti pokyčių sąlygomis iškylančias problemas.
Studentai formuos gebėjimą suburti komandą ir palaikyti jos dvasią.
Studentai pasižymės atvirumu patyrimui, aukšta vidine motyvacija.Studijavimo metu taikomi metodai

Paskaitos, seminarai organizuoti probleminio ir Interaktyvaus mokymo pagrindais, grupinės diskusijos, aiškinamųjų atvejų analizė, simuliaciniai pratimai, vaidmenų inscenizavimas, prezentaciniai metodai.

Vertinimo/atsiskaitymo būdas:
Užduočių atlikimas seminarų metu - 50 proc. vertinimo
Atsiskaitymas - 50 proc. vertinimo


Get activity badge

Lyderystė Get this badge

Šis mikrokrediancialas parodo, kad jo turėtojas sėkmingai baigė lyderystės kursą ir geba:
  1. Taikyti lyderystės teoriją ir praktiką sprendimų priėmimui ir vadovavimui.
  2. Suprasti vadovavimo stiliaus įtaką komandos ir organizacijos veiklai.
  3. Įvertinti prielaidas, turinčias įtakos valdymo sprendimams, komandiniam darbui ir santykių kūrimui.
  4. Įvertinti savo lyderystės gebėjimus ir sudaryti tobulėjimo planą

Ženkliukas išduodamas el. paštu po užduočių pateikimo ir įvertinimo MRU Moodle platformoje.

Kurso apimtis:
Dalyko apimtis kreditais: 1 ECTS
Visas studento darbo krūvis: 27 val.
Kontaktinio darbo valandos: 8 val.
Savarankiško darbo valandos: 19 val.

Mokymosi patirties lygis, kurį pasiekus suteikiamas mikrokredencialas (EKS, EAME KS)

Kokybės užtikrinimo metodas, naudojamas mikrokredencialui pagrįsti
Mykolo Romerio universiteto studijų ir mokslo kokybės politikos ir vidinio kokybės užtikrinimo sistemos nuostatai, patvirtinti 2023m.

Integravimo ir (arba) kaupimo galimybės:
atskiras, nepriklausomas mikrokredencialas.
Tasks
Task no.1
Issued by organiser or scanning QR code
Sėkmingai pabaigę šį kursą gausite skaitmeninį mikrokredencialą Atviro skaitmeninio ženkliuko pavidalu, kuriame bus visa reikiama informacija.
Ženkliukas išduodamas el. paštu po užduočių pateikimo ir įvertinimo MRU Moodle platformoje. Ženkliukui gauti, turėsite patvirtinti jo gavimą šioje platformoje ir visi gauti ženkliukai atsispindės jūsų ženkliukų piniginėje.

Location

Ateities g. 20, 08303 Vilnius, Lithuania
Career
Added to playlist (0)
Time to complete: 1 day 3 hours
Share:

Organisers

Mykolas Romeris University
Badgecraft hosts this platform and develops it together with leading educational organisations. The European Union's programme Erasmus+ granted co-funding for building the first version of this platform. Contact support@badgecraft.eu.
Platform
Change to another language:
HomeActivitiesPlaylists