Playlists
Sign up
1

Kritinio mąstymo ugdymas(is)

Ateities g. 20, 08303 Vilnius, Lithuania
Join
OverviewBadges

Kritinio mąstymo ugdymas(is)

Ateities g. 20, 08303 Vilnius, Lithuania
Join

Content

Registracijai prašome naudoti MRU studento el. paštą. Juo atsiųsime su mokymais susijusią informaciją - priminimą, vietos ir/ar Teams nuorodos informaciją ir kt. Artėjant mokymams, šį kursą matysite savo moodle aplinkoje, joje bus patalpinta dėstytojo medžiaga ir užduotys savarankiškam mokymuisi.
Jei artėjant mokymams nesulaukiate kurso informacijos, pasitikrinkite: ar registracija atlikta su studento el. paštu, ar nustatymuose pasirinkote, kad el. paštą galėtų matyti mokymų organizatoriai.
Šie kursai yra nemokami ir skirti tik MRU studentams
Šio kurso metu jūs susipažinsite su kritinio mąstymo ir kritinio mąstymo ugdymo sampratomis, kritinio mąstymo ugdymo schema bei ugdymo metodais.

Turinys
1. Kritinio mąstymo sampratų raida istorijos kontekste.
2. Kritiškai mąstančios asmenybės bruožai. Kritinio mąstymo svarba šiandieniniame pasaulyje.
3. Kritinio mąstymo ugdymo bei mokymosi schema. Mokymasis bendradarbiaujant.
4. Kritinio mąstymo taksonomijos. Klausimų vaidmuo kritinio mąstymo ugdymui.

Mokymų apimtis:
Dalyko apimtis kreditais: 1 ECTS
Visas studento darbo krūvis: 27 val.
Kontaktinio darbo valandos ir studijavimo būdas: 8 val. (nuotoliniu būdu)
Savarankiško darbo valandos: 19 val.

Dėstytojas: Doc. dr. Daiva Penkauskienė
Mokymų grafikas: 2023m.gruodžio 11d., 13d., 15d.
Laikas: 13.00 iki 15.15

Sėkmingai pabaigus šį kursą bei praėjus vertinimo procesą, bus išduotas mikrokredencialas skaitmeninio ženkliuko formatu.


Studijų dalyko rezultatai

Baigę šį kursą:
  • Dalyviai suvoks kritinio mąstymo ir kritinio mąstymo ugdymo svarbą asmeniui bei visuomenei.
  • Dalyviai gebės atpažinti kritiškai mąstančios asmenybės bruožus.
  • Dalyviai gebės taikyti kritinio mąstymo ugdymo schemą bei metodus akademinėje studijų veikloje.


Studijavimo metu taikomi metodai

Paskaitos, seminarai, individualus ir grupinis darbas, diskusijos, atvejų analizės metodai.

Vertinimo/atsiskaitymo būdas:
Užduotys atliekamos savarankiškai MRU Moodle platformoje
  • Užduočių atlikimas seminarų metu - 50 proc. vertinimo
  • Atsiskaitymas - 50 proc. vertinimo

Get activity badge

Kritinio mąstymo ugdymas(is) Get this badge

Šis mikrokrediancialas parodo, kad jo turėtojas sėkmingai baigė kursą ir geba:
  • suvokti kritinio mąstymo ir kritinio mąstymo ugdymo svarbą asmeniui bei visuomenei.
  • atpažinti kritiškai mąstančios asmenybės bruožus.
  • taikyti kritinio mąstymo ugdymo schemą bei metodus akademinėje studijų veikloje

Ženkliukas išduodamas el. paštu po užduočių pateikimo ir įvertinimo MRU Moodle platformoje.

Kurso apimtis:
Dalyko apimtis kreditais: 1 ECTS
Visas studento darbo krūvis: 27 val.
Kontaktinio darbo valandos: 8 val.
Savarankiško darbo valandos: 19 val.

Mokymosi patirties lygis, kurį pasiekus suteikiamas mikrokredencialas (EKS, EAME KS)
EKS 6 lygmuo 

Kokybės užtikrinimo metodas, naudojamas mikrokredencialui pagrįsti
Mykolo Romerio universiteto studijų ir mokslo kokybės politikos ir vidinio kokybės užtikrinimo sistemos nuostatai, patvirtinti 2023m.

Integravimo ir (arba) kaupimo galimybės:
atskiras, nepriklausomas mikrokredencialas.

Tasks
Task no.1
Issued by organiser or scanning QR code
Sėkmingai pabaigę šį kursą gausite skaitmeninį mikrokredencialą Atviro skaitmeninio ženkliuko pavidalu, kuriame bus visa reikiama informacija.

Ženkliukas išduodamas el. paštu po užduočių pateikimo ir įvertinimo MRU Moodle platformoje. Ženkliukui gauti, turėsite patvirtinti jo gavimą šioje platformoje ir visi gauti ženkliukai atsispindės jūsų ženkliukų piniginėje.

Location

Ateities g. 20, 08303 Vilnius, Lithuania
Career
Added to playlist (0)
Time to complete: 1 day 3 hours
Share:

Organisers

Mykolas Romeris University
Badgecraft hosts this platform and develops it together with leading educational organisations. The European Union's programme Erasmus+ granted co-funding for building the first version of this platform. Contact support@badgecraft.eu.
Platform
Change to another language:
HomeActivitiesPlaylists