Playlists
Sign up
1

Asmeninis efektyvumas ir laiko valdymas

Thursday, October 19, 2023 14:30
Add to calendar
Ateities g. 20, 08303 Vilnius, Lithuania
Join
OverviewBadges

Asmeninis efektyvumas ir laiko valdymas

Thursday, October 19, 2023 14:30
Ateities g. 20, 08303 Vilnius, Lithuania
Join

Content

Registracijai prašome naudoti MRU studento el. paštą.
Registracija būtina :https://forms.gle/GGWn1YFB4tcui3KYA
Juo atsiųsime su mokymais susijusią informaciją - priminimą, vietos ir/ar Teams nuorodos informaciją ir kt. Artėjant mokymams, šį kursą matysite savo moodle aplinkoje, joje bus patalpinta dėstytojo medžiaga ir užduotys savarankiškam mokymuisi.
Jei artėjant mokymams nesulaukiate kurso informacijos, pasitikrinkite: ar registracija atlikta su studento el. paštu, ar nustatymuose pasirinkote, kad el. paštą galėtų matyti mokymų organizatoriai.
Šie kursai yra nemokami ir skirti tik MRU studentams
Šis kursas padės tobulinti gebėjimus planuoti ir efektyviai paskirstyti savo laiko išteklius siekiant asmeninio efektyvumo.

Turinys
  1. Sėkminga veikla ir laiko (kaip resurso) valdymo svarba asmeniniam efektyvumui. Asmens nuostatos ir prioritetai laiko planavimo kontekste. Šiuolaikinis pasaulis ir “laiko skurdas”. Neefektyvus laiko valdymas ir jo pasekmės. Efektyvus laiko valdymo prielaidos.
  2. B. Franklin (tikslų hierarchijos) metodas. Asmens veiklos prioritetai ir pagrindiniai gyvenimo principai, tikslai laiko valdymo kontekste.
  3. Laiko planavimo ir valdymo technikos: Asmeninis laiko balansas. Dienos nuotrauka ir trukdžiai. Laiko savaitės balansas. “Laiko vagys”. Principas: “60 – 20 – 20”. “Pomodoro” technika. Parett`o dėsnis ir laiko valdymas. Kritinio darbų kelio analizė. ABC principas. Eisenhower`io principas.
  4. Laiko valdymas ir asmens psichofiziologiniai bruožai: Asmeninės savybės ir laiko valdymas. Energingumą skatinantys veiksniai. Produktyvumo pasiskirstymas per savaitę. Dėmesys ir efektyvaus laiko panaudojimas pagal psichologines asmenybių tipologijas: Klasikinė temperamento tipologija (Hippocrates, I. Kant, I. Pavlov): flegmatikas, sangvinikas, cholerikas, melancholikas. Asmenybės tipai (pagal C. Jung, Myers-Briggs, H. Eysenck ir kt.) besiremiantys vyraujančia nuostata: ekstravertine ir intravertine.
  5. Efektyvaus laiko valdymo metodai. Trikdžių mažinimo priemonės. Dienos ir savaitės planavimo patarimai. Efektyvus darbas su popieriais. Gebėjimas atsisakyti šalutinių darbų. „Paruoštukų“ naudojimo galimybės. Laiko valdymas ir laisvalaikis.

Mokymų apimtis:
Dalyko apimtis kreditais: 1 ECTS
Visas studento darbo krūvis: 27 val.
Kontaktinio darbo valandos ir studijavimo būdas: 8 val.
Savarankiško darbo valandos: 19 val.

Dėstytojas: Prof. dr. Andrius Stasiukynas
Mokymų grafikas: 2023 m. Spalio 19d. 26d. lapkričio 9d., 15d. Mokymai gyvai
Laikas: 14:30val. - 16:00val.

Sėkmingai pabaigus šį kursą bei praėjus vertinimo procesą, bus išduotas mikrokredencialas skaitmeninio ženkliuko formatu.


Studijų dalyko rezultatai

Dalyviai gebės analizuoti asmeninius ir komandos laiko išteklius bei juos planuoti.
Dalyviai gebės įgyvendinti laiko išteklių analize paremtus planus, juos efektyviai tobulinti.
Studijavimo metu taikomi metodai
Seminarai, pratybos organizuoti probleminio ir Interaktyvaus mokymo pagrindais, grupinės diskusijos, prezentaciniai metodai.


Studijavimo metu taikomi metodai

Seminarai, pratybos organizuoti probleminio ir Interaktyvaus mokymo pagrindais, grupinės diskusijos, prezentaciniai metodai.

Vertinimo/atsiskaitymo būdas:
Užduotys atliekamos savarankiškai MRU Moodle platformoje
Užduočių atlikimas seminarų metu - 50 proc. vertinimo
Atsiskaitymas - 50 proc. vertinimo

Get activity badge

Asmeninis efektyvumas Get this badge

Šis mikrokrediancialas parodo, kad jo turėtojas sėkmingai baigė Asmeninio efektyvumo kursą ir geba
1. analizuoti asmeninius ir komandos laiko išteklius bei juos planuoti.
2. įgyvendinti laiko išteklių analize paremtus planus, juos efektyviai tobulinti.

Ženkliukas išduodamas el. paštu po užduočių pateikimo ir įvertinimo MRU Moodle platformoje.

Kurso apimtis:
Dalyko apimtis kreditais: 1 ECTS
Visas studento darbo krūvis: 27 val.
Kontaktinio darbo valandos: 8 val.
Savarankiško darbo valandos: 19 val.

Mokymosi patirties lygis, kurį pasiekus suteikiamas mikrokredencialas (EKS, EAME KS)

Kokybės užtikrinimo metodas, naudojamas mikrokredencialui pagrįsti
Mykolo Romerio universiteto studijų ir mokslo kokybės politikos ir vidinio kokybės užtikrinimo sistemos nuostatai, patvirtinti 2023m.

Integravimo ir (arba) kaupimo galimybės:
atskiras, nepriklausomas mikrokredencialas.
Tasks
Task no.1
Issued by organiser or scanning QR code
Sėkmingai pabaigę šį kursą gausite skaitmeninį mikrokredencialą Atviro skaitmeninio ženkliuko pavidalu, kuriame bus visa reikiama informacija.
Ženkliukas išduodamas el. paštu po užduočių pateikimo ir įvertinimo MRU Moodle platformoje. Ženkliukui gauti, turėsite patvirtinti jo gavimą šioje platformoje ir visi gauti ženkliukai atsispindės jūsų ženkliukų piniginėje.

Location

Ateities g. 20, 08303 Vilnius, Lithuania
Career
Added to playlist (0)
Time to complete: 1 day 3 hours
Share:

Organisers

Mykolas Romeris University
Badgecraft hosts this platform and develops it together with leading educational organisations. The European Union's programme Erasmus+ granted co-funding for building the first version of this platform. Contact support@badgecraft.eu.
Platform
Change to another language:
HomeActivitiesPlaylists