Playlists
Sign up
1

Asmeninės karjeros valdymo pagrindai

Join
OverviewBadges

Asmeninės karjeros valdymo pagrindai

Join

Content

Turinys
Registracijai prašome naudoti MRU studento el. paštą. Juo atsiųsime su mokymais susijusią informaciją - priminimą, vietos ir/ar Teams nuorodos informaciją ir kt. Artėjant mokymams, šį kursą matysite savo moodle aplinkoje, joje bus patalpinta dėstytojo medžiaga ir užduotys savarankiškam mokymuisi.
Jei artėjant mokymams nesulaukiate kurso informacijos, pasitikrinkite: ar registracija atlikta su studento el. paštu, ar nustatymuose pasirinkote, kad el. paštą galėtų matyti mokymų organizatoriai.
Šis nuotolins kursas padės suformuoti ir ugdyti studentų žinias bei gebėjimus karjeros valdymo srityje.

1. Savęs pažinimo svarba karjerai. Reikšmingi asmenybės komponentai karjerai.
2. Asmeninės savybės, gabumai ir asmeninių vertybių skalė. Darbo vertybės. Nuostatos, turinčios įtakos karjeros pasirinkimui
3. Karjeros interesai. Socialiniai vaidmenys ir karjera
4. Karjeros informacija ir jos paieška, paieškos etapai.
5. Mokymosi visą gyvenimą perspektyva ir karjera.
6. Asmeninė ateities vizija. Palankios ir trukdančios aplinkybės siekiant karjeros tikslų.
7. Karjeros planas ir įgyvendinimas. CV rengimas.

Mokymų apimtis:
Dalyko apimtis kreditais: 1 ECTS
Visas studento darbo krūvis: 27 val.
Kontaktinio darbo valandos ir studijavimo būdas: 8 val. (nuotoliniai susitikimai)
Savarankiško darbo valandos: 19 val.

Dėstytojas: Doc. dr. Aistė Dromantaitė
Mokymų grafikas: 2023 m. data tikslinama
Laikas:

Sėkmingai pabaigus šį kursą bei praėjus vertinimo procesą, bus išduotas mikrokredencialas skaitmeninio ženkliuko formatu.


Studijų dalyko rezultatai

Baigę šį kursą:
  • Dalyviai gebės tinkamai įvertinti ir pasirinkti šiuolaikinius sprendimų priėmimo būdus ir procedūras, užtikrinančius optimalius sprendinius.
  • Dalyviai gebės identifikuoti problemines sritis, jas analizuoti, suformuluoti ir apibrėžti pokyčių sąlygomis iškylančias problemas.
  • Dalyviai pasižymės atvirumu patyrimui, aukšta vidine motyvacija.


Studijavimo metu taikomi metodai

Paskaitos, seminarai organizuoti probleminio ir Interaktyvaus mokymo pagrindais, grupinės diskusijos, aiškinamųjų atvejų analizė, simuliaciniai pratimai, vaidmenų inscenizavimas, prezentaciniai metodai.

Vertinimo/atsiskaitymo būdas:
Užduotys atliekamos savarankiškai MRU Moodle platformoje
  • Užduočių atlikimas seminarų metu - 50 proc. vertinimo
  • Atsiskaitymas - 50 proc. vertinimo

Get activity badge

Asmeninės karjeros valdymo pagrindai Get this badge

Šis mikrokrediancialas parodo, kad jo turėtojas sėkmingai baigė kursą ir geba
1. Suprasti, dėl ko svarbus savęs pažinimas ir kokie yra reikšmingi asmenybės komponentai karjerai.
2. Atpažinti savo asmenines savybes ir vertybes bei nuostatas, turinčias įtakos karjeros pasirinkimui.
3. Suprasti asmeninės karjeros interesus ir identifikuoti soc. vaidmenis.
4. Suprasti mokymosi visą gyvenimą svarbą karjerai ir savirealizacijai.
5. Kurti asmeninę ateities viziją ir siekti karjeros tikslų.
6. Planuoti karjerą ir parengti šiuolaikinį gyvenimo aprašymą (CV).

Ženkliukas išduodamas el. paštu po užduočių pateikimo ir įvertinimo MRU Moodle platformoje.

Kurso apimtis:
Dalyko apimtis kreditais: 1 ECTS
Visas studento darbo krūvis: 27 val.
Kontaktinio darbo valandos: 8 val.
Savarankiško darbo valandos: 19 val.

Mokymosi patirties lygis, kurį pasiekus suteikiamas mikrokredencialas (EKS, EAME KS)
EKS 6 lygmuo

Kokybės užtikrinimo metodas, naudojamas mikrokredencialui pagrįsti
Mykolo Romerio universiteto studijų ir mokslo kokybės politikos ir vidinio kokybės užtikrinimo sistemos nuostatai, patvirtinti 2023m.

Integravimo ir (arba) kaupimo galimybės:
atskiras, nepriklausomas mikrokredencialas.
Tasks
Task no.1
Issued by organiser or scanning QR code
Sėkmingai pabaigę šį kursą gausite skaitmeninį mikrokredencialą Atviro skaitmeninio ženkliuko pavidalu, kuriame bus visa reikiama informacija.
Ženkliukas išduodamas el. paštu po užduočių pateikimo ir įvertinimo MRU Moodle platformoje. Ženkliukui gauti, turėsite patvirtinti jo gavimą šioje platformoje ir visi gauti ženkliukai atsispindės jūsų ženkliukų piniginėje.
Career
Added to playlist (0)
Time to complete: 1 day 3 hours
Share:

Organisers

Mykolas Romeris University
Badgecraft hosts this platform and develops it together with leading educational organisations. The European Union's programme Erasmus+ granted co-funding for building the first version of this platform. Contact support@badgecraft.eu.
Platform
Change to another language:
HomeActivitiesPlaylists