Playlists
Sign up
1

Darbo paieškos proceso valdymas

Join
OverviewBadges

Darbo paieškos proceso valdymas

Join

Content

Turinys

Registracijai prašome naudoti MRU studento el. paštą. Juo atsiųsime su mokymais susijusią informaciją - priminimą, vietos ir/ar Teams nuorodos informaciją ir kt. Artėjant mokymams, šį kursą matysite savo moodle aplinkoje, joje bus patalpinta dėstytojo medžiaga ir užduotys savarankiškam mokymuisi.
Jei artėjant mokymams nesulaukiate kurso informacijos, pasitikrinkite: ar registracija atlikta su studento el. paštu, ar nustatymuose pasirinkote, kad el. paštą galėtų matyti mokymų organizatoriai.
Šie kursai yra nemokami ir skirti tik MRU studentams
Šis kursas jums suteiks žinių apie darbo paieškos proceso ypatumus bei plėtoti darbo paieškos proceso valdymo gebėjimus

1. Darbo paieškos strategijos ir metodai, jų taikymas
2. CV struktūra, rengimo žingsniai, pateikimas
3. LinkedIn socialinis profilis kaip CV darbo paieškos procese
4. Darbo paieškos laiškų rūšys, tikslai ir struktūra
5. Tikslinis prisistatymo laiškas, jo struktūra, forma, rengimo ypatumai ir dažniausiai daromos klaidos
6. Motyvacinis laiškas, jo struktūra, forma, rengimo ypatumai ir dažniausiai daromos klaidos
7. Ko tikėtis per atrankos pokalbį: pokalbio dėl darbo tipai, eiga
8. Pasiruošimas atrankos pokalbiui, žodinis savęs pristatymas, dažniausiai užduodami klausimai, daromos klaidos

Mokymų apimtis:
Dalyko apimtis kreditais: 1 ECTS
Visas studento darbo krūvis: 27 val.
Kontaktinio darbo valandos ir studijavimo būdas: 8 val.
Savarankiško darbo valandos: 19 val.

Dėstytojas: Doc. dr. Asta Railienė
Mokymų grafikas: 2023 m. tikslinama
Laikas: -

Sėkmingai pabaigę šį kursą gausite skaitmeninį mikrokredencialą Atviro skaitmeninio ženkliuko pavidalu, kuriame bus visa reikiama informacija. Ženkliukas išduodamas el. paštu po užduočių pateikimo ir įvertinimo MRU Moodle platformoje. Ženkliukui gauti, turėsite patvirtinti jo gavimą šioje platformoje ir visi gauti ženkliukai atsispindės jūsų ženkliukų piniginėje.


Studijų dalyko rezultatai

Baigę šį kursą:
 • Gebėsite įsivardinti individualius karjeros tikslus, turimas kompetencijas, motyvaciją bei situaciją darbo rinkoje atitinkančias įsidarbinimo galimybes bei darbo paieškos tikslus ir pasirengti darbo paieškos strategiją
 • Gebėsite parengti ir praktinėje darbo paieškos situacijoje taikyti savęs pristatymo priemones (motyvacijos, tikslinio prisistatymo laiškai, CV ir kt.)
 • Suprasti atrankos proceso struktūrą ir elgsenos principus bei gebės pasirengti ir efektyviai pristatyti save atrankos pokalbyje.


Studijavimo metu taikomi metodai

Įtraukianti paskaita, asmeninio atvejo analizė, savianalizė, savirefleksija, grupinė refleksija, video medžiagos peržiūra ir analizė, įsidarbinimo situacijos simuliacija.

Vertinimo/atsiskaitymo būdas:
Užduotys atliekamos savarankiškai MRU Moodle platformoje
 • CV arba LinkedIn profilio parengimas - 40 proc. vertinimo
 • Motyvacinio laiško arba tikslinio prisistatymo laiško parengimas - 40 proc. vertinimo
 • Aktyvus įsitraukimas į grupines refleksijas - 20 proc. vertinimo


Get activity badge

Darbo paieškos proceso valdymas Get this badge

Šis mikrokrediancialas parodo, kad jo turėtojas sėkmingai baigė kursą, kuris suteikė žinių apie darbo paieškos proceso ypatumus bei gebėjimus valdyti darbo paieškos procesą.

Mokymosi rezultatai
Baigę šį kursą:
 • Gebate įsivardinti individualius karjeros tikslus, turimas kompetencijas, motyvaciją bei situaciją darbo rinkoje atitinkančias įsidarbinimo galimybes bei darbo paieškos tikslus ir pasirengti darbo paieškos strategiją
 • Gebate parengti ir praktinėje darbo paieškos situacijoje taikyti savęs pristatymo priemones (motyvacijos, tikslinio prisistatymo laiškai, CV ir kt.)
 • Suprantate atrankos proceso struktūrą ir elgsenos principus bei gebės pasirengti ir efektyviai pristatyti save atrankos pokalbyje.

Mokymų apimtis:
Dalyko apimtis kreditais: 1 ECTS
Visas studento darbo krūvis: 27 val.
Kontaktinio darbo valandos ir studijavimo būdas: 8 val.
Savarankiško darbo valandos: 19 val.

Dėstytojas: Doc. dr. Asta Railienė

Vertinimo/atsiskaitymo būdas:
 • CV arba LinkedIn profilio parengimas - 40 proc. vertinimo
 • Motyvacinio laiško arba tikslinio prisistatymo laiško parengimas - 40 proc. vertinimo
 • Aktyvus įsitraukimas į grupines refleksijas - 20 proc. vertinimo

Kokybės užtikrinimo metodas, naudojamas mikrokredencialui pagrįsti
Mykolo Romerio universiteto studijų ir mokslo kokybės politikos ir vidinio kokybės užtikrinimo sistemos nuostatai, patvirtinti 2023m.

Mokymosi patirties lygis, kurį pasiekus suteikiamas mikrokredencialas (EKS, EAME KS)

Integravimo ir (arba) kaupimo galimybės
atskiras, nepriklausomas mikrokredencialas
Tasks
Task no.1
Issued by organiser or scanning QR code
Sėkmingai pabaigę šį kursą gausite skaitmeninį mikrokredencialą Atviro skaitmeninio ženkliuko pavidalu, kuriame bus visa reikiama informacija.
Ženkliukas išduodamas el. paštu po užduočių pateikimo ir įvertinimo MRU Moodle platformoje. Ženkliukui gauti, turėsite patvirtinti jo gavimą šioje platformoje ir visi gauti ženkliukai atsispindės jūsų ženkliukų piniginėje.
Career
Added to playlist (0)
Time to complete: 1 day 3 hours
Share:

Organisers

Mykolas Romeris University
Badgecraft hosts this platform and develops it together with leading educational organisations. The European Union's programme Erasmus+ granted co-funding for building the first version of this platform. Contact support@badgecraft.eu.
Platform
Change to another language:
HomeActivitiesPlaylists