Playlists
Sign up
8

Internationalization

Join
OverviewBadges

Internationalization

Join

Content

Engagement in internationalization activities at the University, especially participation in public lectures and workshops given by international visiting professors, diplomats and other experts or peers will give you possibilities to get new aproach to your academic discipline, broaden your intercutural and interdisciplinary knowledge or learn practical skills for your future life.

Get activity badge

Tarptautiškumas Get this badge

Įsitraukimas į universiteto tarptautiškumo veiklas, ypatingai dalyvavimas paskaitose ir seminaruose, kuriuos veda užsienio atvykę profesoriai, diplomatai ir kiti ekspertai ar bendraminčiai, suteiks jums galimybę naujai pažvelgti į savo akademinę discipliną, praplėsti tarpkultūrines ir tarpdalykines žinias ar įgyti praktinių įgūdžių būsimam gyvenimui.
Tasks
Task no.1
Issued by organiser or scanning QR code
Dalyvauk įvairiuose tarptautiškumo renginiuose, konferencijose, mokymuose ir t.t., jog gautum ženkliuką!
Non-formal education
Added to playlist (0)
Share:

Organisers

Mykolas Romeris University
Badgecraft hosts this platform and develops it together with leading educational organisations. The European Union's programme Erasmus+ granted co-funding for building the first version of this platform. Contact support@badgecraft.eu.
Platform
Change to another language:
HomeActivitiesPlaylists