Playlists
Sign up
1

Streso fiziologija ir nuotaikų sutrikimo genetika

Join
OverviewBadges

Streso fiziologija ir nuotaikų sutrikimo genetika

Join

Content

Registracijai prašome naudoti MRU studento el. paštą. Juo atsiųsime su mokymais susijusią informaciją - priminimą, vietos ir/ar Teams nuorodos informaciją ir kt. Artėjant mokymams, šį kursą matysite savo moodle aplinkoje, joje bus patalpinta dėstytojo medžiaga ir užduotys savarankiškam mokymuisi.
Jei artėjant mokymams nesulaukiate kurso informacijos, pasitikrinkite: ar registracija atlikta su studento el. paštu, ar nustatymuose pasirinkote, kad el. paštą galėtų matyti mokymų organizatoriai.
Šie kursai yra nemokami ir skirti tik MRU studentams
Šis kursas padės jums suprasti streso fiziologijos mechanizmus, valdymo metodus bei nuotaikos sutrikimų genetikos principus.

Turinys
1. Autonominės nervų sistemos aktyvumo įtaka streso mechanizmams.
2. Streso valdymo metodikos.
3. Nuotaikos sutrikimų tipai ir telomerų teorija.
4. Gyvensenos įtaka genams.

Mokymų apimtis:
Dalyko apimtis kreditais: 1 ECTS
Visas studento darbo krūvis: 27 val.
Kontaktinio darbo valandos ir studijavimo būdas: 8 val. (nuotoliniai susitikimai)
Savarankiško darbo valandos: 19 val.

Dėstytojas: Prof. dr. Danielius Serapinas
Mokymų grafikas: 2023 m. pavasario semestrą
Laikas:

Sėkmingai pabaigus šį kursą bei praėjus vertinimo procesą, bus išduotas mikrokredencialas skaitmeninio ženkliuko formatu.


Studijų dalyko rezultatai

Kurso dalyviai:
  • gebės apibūdinti pagrindinius streso mechanizmus;
  • gebės paaiškinti nuotaikos sutrikimams svarbius genetinius kriterijus;
  • gebės išvardinti pagrindinius streso valdymo metodus.


Studijavimo metu taikomi metodai

Probleminis dėstymas, demonstravimas.
Aktyvaus mokymosi metodai (minčių lietus, grupės diskusija).
Tiriamieji metodai (informacijos paieška, pranešimo rengimas).

Vertinimo/atsiskaitymo būdas:
Užduotys atliekamos savarankiškai MRU Moodle platformoje
Aktyvus dalyvavimas auditoriniuose užsiėmimuose - 20 proc. vertinimo
Rašto darbas (esė) - 30 proc. vertinimo
Egzaminas - 50 proc. vertinimo


Get activity badge

Streso fiziologija ir nuotaikų sutrikimo genetika Get this badge

Šis mikrokrediancialas parodo, kad jo turėtojas sėkmingai baigė nuotolinį kursą "Streso fiziologija ir nuotaikos sutrikimų genetika" ir dabar geba:
  • apibūdinti pagrindinius streso mechanizmus
  • paaiškinti nuotaikos sutrikimams svarbius genetinius kriterijus
  • išvardinti pagrindinius streso valdymo metodus bei įvardinti jų pritaikymo sferas


Kurso apimtis:
Dalyko apimtis kreditais: 1 ECTS
Visas studento darbo krūvis: 27 val.
Kontaktinio darbo valandos: 8 val.
Savarankiško darbo valandos: 19 val.

Mokymosi patirties lygis, kurį pasiekus suteikiamas mikrokredencialas (EKS, EAME KS)
EKS 6 lygmuo

Kokybės užtikrinimo metodas, naudojamas mikrokredencialui pagrįsti
Mykolo Romerio universiteto studijų ir mokslo kokybės politikos ir vidinio kokybės užtikrinimo sistemos nuostatai, patvirtinti 2023m.

Integravimo ir (arba) kaupimo galimybės:
atskiras, nepriklausomas mikrokredencialas.

Tasks
Task no.1
Issued by organiser or scanning QR code
Sėkmingai pabaigę šį kursą gausite skaitmeninį mikrokredencialą Atviro skaitmeninio ženkliuko pavidalu, kuriame bus visa reikiama informacija.
Ženkliukas išduodamas el. paštu po užduočių pateikimo ir įvertinimo MRU Moodle platformoje. Ženkliukui gauti, turėsite patvirtinti jo gavimą šioje platformoje ir visi gauti ženkliukai atsispindės jūsų ženkliukų piniginėje.
Career
Added to playlist (0)
Time to complete: 1 day 3 hours
Share:

Organisers

Mykolas Romeris University
Badgecraft hosts this platform and develops it together with leading educational organisations. The European Union's programme Erasmus+ granted co-funding for building the first version of this platform. Contact support@badgecraft.eu.
Platform
Change to another language:
HomeActivitiesPlaylists