Playlists
Sign up
1

Nuo kūrybiškumo iki verslumo

Join
OverviewBadges

Nuo kūrybiškumo iki verslumo

Join

Content

Registracijai prašome naudoti MRU studento el. paštą. Juo atsiųsime su mokymais susijusią informaciją - priminimą, vietos ir/ar Teams nuorodos informaciją ir kt. Artėjant mokymams, šį kursą matysite savo moodle aplinkoje, joje bus patalpinta dėstytojo medžiaga ir užduotys savarankiškam mokymuisi.
Jei artėjant mokymams nesulaukiate kurso informacijos, pasitikrinkite: ar registracija atlikta su studento el. paštu, ar nustatymuose pasirinkote, kad el. paštą galėtų matyti mokymų organizatoriai.
Šio nuotolinio kurso metu susipažinsiute kaip veikia kūrybiškumas pačiose įvairiausiose srityse, kaip jį lavinti, kaip informacijos erą ima keisti kūrybos visuomenės era ir kaip šioje naujoje aplinkoje praktiškai pritaikyti savo asmeninius kūrybinius gebėjimus - nuo profesinių idėjų iki išradingos jų komunikacijos.

Turinys
1. Asmeninio kūrybingumo samprata ir lavinimas.
2. Idėjos ir inovacijos skirtis, verslo sumanymo įgyvendinimas nuo idėjos iki produkto.
3. Kūryba ir komunikacija, verslo idėjų komercializacija, pristatymas rinkai.
4. Kūrybinių verslo idėjų sėkmės faktoriai, atvejų analizė ir pavyzdžiai.
5. Baigiamasis kūrybinis projektas.

Mokymų apimtis:
Dalyko apimtis kreditais: 1 ECTS
Visas studento darbo krūvis: 27 val.
Kontaktinio darbo valandos ir studijavimo būdas: 8 val. (auditoriniai užsiėmimai)
Savarankiško darbo valandos: 19 val.

Dėstytojas: dr. Rūta Latinytė
Mokymų grafikas: 2023 m. pavasario semestrą
Laikas:

Sėkmingai pabaigus šį kursą bei praėjus vertinimo procesą, bus išduotas mikrokredencialas skaitmeninio ženkliuko formatu.


Studijų dalyko rezultatai

Kurso dalyviai:
 • sąmoningai supras savo kūrybingumo gebėjimus ir potencialą, išmoks, kad kūrybingumo įgūdį galima lavinti ir skatinti.
 • susipažins su projektų valdymo pagrindais, reikalingais norint idėją paversti įgyvendintu projektu.
 • supras, kas reikalinga kuriant verslo produktus, kaip pažinti tikslinę klientų auditoriją, kaip klientus sudominti ir paskatinti pirkti.
 • išmoks pasverti ir pamatuoti sėkmingos veiklos rodiklius ir atpažinti, kokių veiksmų imtis, kai projektas vyksta ne taip, kaip planuota.
 • susipažins, koks projekto kūrybinio sumanymo ir kūrybiškos komunikacijos ryšys.
 • išbandys savo kūrybingumo jėgas ir kūrybinio darbo patirtį.
 • sieks įvertinti kūrybinių projektų lyderystės ir komandos valdymo svarbą, supras svarbiausius kūrybinių verslumo projekto valdymo ypatumus.
 • susipažins, kaip kūrybingumą pritaikyti praktikoje ir įvairiose veiklose, skirtose pačioms įvairiausioms amžiaus grupėms.


Studijavimo metu taikomi metodai

Probleminis dėstymas, aktyvaus mokymosi metodai, diskusijos, pavyzdžių analizė, praktinių užduočių atlikimas, individualaus kūrybinio projekto atlikimas.

Vertinimo/atsiskaitymo būdas:
Užduotys atliekamos savarankiškai MRU Moodle platformoje
4 kūrybinės užduotys namų darbams - 50 proc. vertinimo
Baigiamasis darbas – kūrybinio sumanymo projektas (verslo arba kūrybinio darbo planas) - 50 proc. vertinimo


Get activity badge

Nuo kūrybiškumo iki verslumo Get this badge

Šis mikrokrediancialas parodo, kad jo turėtojas sėkmingai baigė nuotolinį kursą "Nuo kūrybiškumo iki verslumo" ir...
 • sąmoningai supranta savo kūrybingumo gebėjimus ir potencialą, išmoks, kad kūrybingumo įgūdį galima lavinti ir skatinti.
 • žino projektų valdymo pagrindais, reikalingais norint idėją paversti įgyvendintu projektu.
 • supranta, kas reikalinga kuriant verslo produktus, kaip pažinti tikslinę klientų auditoriją, kaip klientus sudominti ir paskatinti pirkti.
 • išmoko pasverti ir pamatuoti sėkmingos veiklos rodiklius ir atpažinti, kokių veiksmų imtis, kai projektas vyksta ne taip, kaip planuota.
 • susipažino, koks projekto kūrybinio sumanymo ir kūrybiškos komunikacijos ryšys.
 • išbandė savo kūrybingumo jėgas ir kūrybinio darbo patirtį.
 • siekė įvertinti kūrybinių projektų lyderystės ir komandos valdymo svarbą, supras svarbiausius kūrybinių verslumo projekto valdymo ypatumus.
 • susipažino, kaip kūrybingumą pritaikyti praktikoje ir įvairiose veiklose, skirtose pačioms įvairiausioms amžiaus grupėms.

Ženkliukas išduodamas el. paštu po užduočių pateikimo ir įvertinimo MRU Moodle platformoje.

Kurso apimtis:
Dalyko apimtis kreditais: 1 ECTS
Visas studento darbo krūvis: 27 val.
Kontaktinio darbo valandos: 8 val.
Savarankiško darbo valandos: 19 val.

Mokymosi patirties lygis, kurį pasiekus suteikiamas mikrokredencialas (EKS, EAME KS)
EKS 6 lygmuo

Kokybės užtikrinimo metodas, naudojamas mikrokredencialui pagrįsti
Mykolo Romerio universiteto studijų ir mokslo kokybės politikos ir vidinio kokybės užtikrinimo sistemos nuostatai, patvirtinti 2023m.

Integravimo ir (arba) kaupimo galimybės:
atskiras, nepriklausomas mikrokredencialas.
Tasks
Task no.1
Issued by organiser or scanning QR code
Sėkmingai pabaigę šį kursą gausite skaitmeninį mikrokredencialą Atviro skaitmeninio ženkliuko pavidalu, kuriame bus visa reikiama informacija.
Ženkliukas išduodamas el. paštu po užduočių pateikimo ir įvertinimo MRU Moodle platformoje. Ženkliukui gauti, turėsite patvirtinti jo gavimą šioje platformoje ir visi gauti ženkliukai atsispindės jūsų ženkliukų piniginėje.
Career
Added to playlist (0)
Time to complete: 1 day 3 hours
Share:

Organisers

Mykolas Romeris University
Badgecraft hosts this platform and develops it together with leading educational organisations. The European Union's programme Erasmus+ granted co-funding for building the first version of this platform. Contact support@badgecraft.eu.
Platform
Change to another language:
HomeActivitiesPlaylists