Playlists
Sign up
1

Žodinė ir rašytinė anglų kalba ieškant darbo ir įsidarbinant

Join
OverviewBadges

Žodinė ir rašytinė anglų kalba ieškant darbo ir įsidarbinant

Join

Content

Registracijai prašome naudoti MRU studento el. paštą. Juo atsiųsime su mokymais susijusią informaciją - priminimą, vietos ir/ar Teams nuorodos informaciją ir kt. Artėjant mokymams, šį kursą matysite savo moodle aplinkoje, joje bus patalpinta dėstytojo medžiaga ir užduotys savarankiškam mokymuisi.
Jei artėjant mokymams nesulaukiate kurso informacijos, pasitikrinkite: ar registracija atlikta su studento el. paštu, ar nustatymuose pasirinkote, kad el. paštą galėtų matyti mokymų organizatoriai.
Šis kursas jums suteiks žinių apie anglų kalbos, skirtos darbo paieškai ir įsidarbinimui, specifiką. Taip pat galėsite ugdytis praktinius kalbinius įgūdžius, reikalingus ieškant užimtumo galimybių ir prisistatant darbdaviams.

Turinys
1. Darbo skelbimai. Darbdavio reikalavimai kandidatui. Asmens gebėjimai ir kompetencijos (socialinės, organizacinės, techninės ir t.t..)
2. Gyvenimo aprašymas ir jo rengimas.
3. Motyvacinis laiškas ir jo rengimas
4. Darbo pokalbis. Pasisveikinimas. Prisistatymas. Tipiniai darbdavio klausimai kandidatui ir galimi atsakymai į juos. Tipiniai kandidato klausimai darbdaviui ir galimi atsakymai į juos. Derybos atlyginimo klausimais.


Svarbu!

Taikomi išankstiniai reikalavimai: anglų kalbos žinios, atitinkančios bendrųjų Europos kalbų mokymo metmenų savarankiško vartotojo (B1-B2) lygį

Mokymų apimtis:
Dalyko apimtis kreditais: 1 ECTS
Visas studento darbo krūvis: 27 val.
Kontaktinio darbo valandos ir studijavimo būdas: 8 ak. val.
Savarankiško darbo valandos: 19 val.

Dėstytojas: Dr. Eglė Selevičieneė
Mokymų grafikas: tikslinamas
Laikas: tikslinamas

Sėkmingai pabaigus šį kursą bei praėjus vertinimo procesą, bus išduotas mikrokredencialas skaitmeninio ženkliuko formatu.


Studijų dalyko rezultatai

Baigę šį kursą:
  • Dalyviai gebės perskaityti, įvertinti ir aptarti darbo skelbimų informaciją anglų kalba.
  • Dalyviai gebės parengti gyvenimo aprašymą ir motyvacinį laišką anglų kalba.
  • Dalyviai gebės dalyvauti darbo pokalbyje anglų kalba.


Studijavimo metu taikomi metodai

Tiriamieji metodai (informacijos paieška, literatūros skaitymas); produktyvinių kalbos gebėjimų lavinimas: individualus darbas, atliekant praktines ir kūrybines kalbos vartosenos užduotis, aktyvaus mokymo(-si) metodai (minčių lietus, vaidmenų žaidimas, situacijų modeliavimas).

Vertinimo/atsiskaitymo būdas:
Užduotys atliekamos savarankiškai MRU Moodle platformoje
  • Testas - 100 proc. vertinimo


Get activity badge

Žodinė ir rašytinė anglų kalba ieškant darbo ir įsidarbinant Get this badge

Šis mikrokrediancialas parodo, kad jo turėtojas sėkmingai baigė kursą ir geba:
  • perskaityti, įvertinti ir aptarti darbo skelbimų informaciją anglų kalba.
  • parengti gyvenimo aprašymą ir motyvacinį laišką anglų kalba.
  • dalyvauti darbo pokalbyje anglų kalba.

Ženkliukas išduodamas el. paštu po užduočių pateikimo ir įvertinimo MRU Moodle platformoje.

Kurso apimtis:
Dalyko apimtis kreditais: 1 ECTS
Visas studento darbo krūvis: 27 val.
Kontaktinio darbo valandos: 8 val.
Savarankiško darbo valandos: 19 val.

Mokymosi patirties lygis, kurį pasiekus suteikiamas mikrokredencialas (EKS, EAME KS)
EKS 6 lygmuo

Kokybės užtikrinimo metodas, naudojamas mikrokredencialui pagrįsti
Mykolo Romerio universiteto studijų ir mokslo kokybės politikos ir vidinio kokybės užtikrinimo sistemos nuostatai, patvirtinti 2023m.

Integravimo ir (arba) kaupimo galimybės:
atskiras, nepriklausomas mikrokredencialas.

Tasks
Task no.1
Issued by organiser or scanning QR code
Sėkmingai pabaigę šį kursą gausite skaitmeninį mikrokredencialą Atviro skaitmeninio ženkliuko pavidalu, kuriame bus visa reikiama informacija.
Ženkliukas išduodamas el. paštu po užduočių pateikimo ir įvertinimo MRU Moodle platformoje. Ženkliukui gauti, turėsite patvirtinti jo gavimą šioje platformoje ir visi gauti ženkliukai atsispindės jūsų ženkliukų piniginėje.
Career
Added to playlist (0)
Time to complete: 1 day 3 hours
Share:

Organisers

Mykolas Romeris University
Badgecraft hosts this platform and develops it together with leading educational organisations. The European Union's programme Erasmus+ granted co-funding for building the first version of this platform. Contact support@badgecraft.eu.
Platform
Change to another language:
HomeActivitiesPlaylists